Кафедра беларускага літаратуразнаўства

Краткая информация

Заведующий кафедрой

Сенькавец Уладзімір Адамавіч

кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Направление научной работы 1. Літаратура ў кантэксце іншых відаў мастацтва як адзін з фактараў духоўнага прагрэсу беларускага грамадства. Навуковы. кіраўнік – Мельнікава З.П., д.ф.н., праф.
2. Национальные и общечеловеческие традиции в белорусской литературе второй половины ХХ – начала ХХІ ст.ст. Нав. кіраўнік – Сенькавец У.А., к.ф.н., дацэнт.
3. Символика и функционирование цветовых символов в белорусской традиционной духовной культуре. Нав. кіраўнік – Швед І.А., д.ф.н., праф.
Дата основания 1945
№ кабинета 312, 314 (вучэбны корпус № 2)
E-mail

bellit [at] brsu [dot] brest [dot] by


Специальности (направления специальностей, специализации)

Показатели работы в 2017 г.

Печатных изданий 6
Публикаций в научных изданиях 170
Внедренных разработок 4
Выпущенных специалистов 97
Распределенных специалистов 13
Предприятия для распределения выпускников РАНА Брэсцкага р-на
Филиалы выпускающих кафедр СШ № 18 г. Брэста