Факультет математики и информатики

СпециальностьНаправление специальности (Специализация)КвалификацияФорма и срок обученияВступительные испытания / Дополнительная информация по приему и обучению

Дневная

[26 03 01] Управление информационными ресурсами-Менеджер-экономист информационных систем4Белорусский или русский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияматематика (ЦТ)
2-й предмет профильного испытанияиностранный язык (ЦТ)
[31 03 01] Математика (по направлениям)[31 03 01-02] Математика (научно-педагогическая деятельность)Математик. Преподаватель математики и информатики4Белорусский или русский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияматематика (ЦТ)
2-й предмет профильного испытанияфизика (ЦТ)
[31 03 03] Прикладная математика (по направлениям)[31 03 03-01] Прикладная математика (научно-производственная деятельность)Математик-программист4Белорусский или русский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияматематика (ЦТ)
2-й предмет профильного испытанияфизика (ЦТ)
[40 01 01] Программное обеспечение информационных технологий-Инженер-программист4Белорусский или русский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияматематика (ЦТ)
2-й предмет профильного испытанияфизика (ЦТ)
[98 01 01] Компьютерная безопасность (по направлениям)[98 01 01-01] Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)Специалист по защите информации,
Математик
4Белорусский или русский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияматематика (ЦТ)
2-й предмет профильного испытанияфизика (ЦТ)

Дневная (платная)

[26 03 01] Управление информационными ресурсами-Менеджер-экономист информационных систем4Белорусский или русский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияматематика (ЦТ)
2-й предмет профильного испытанияиностранный язык (ЦТ)
[31 03 03] Прикладная математика (по направлениям)[31 03 03-01] Прикладная математика (научно-производственная деятельность)Математик-программист4Белорусский или русский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияматематика (ЦТ)
2-й предмет профильного испытанияфизика (ЦТ)
[40 01 01] Программное обеспечение информационных технологий-Инженер-программист4Белорусский или русский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияматематика (ЦТ)
2-й предмет профильного испытанияфизика (ЦТ)
[98 01 01] Компьютерная безопасность (по направлениям)[98 01 01-01] Компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)Специалист по защите информации,
Математик
4Белорусский или русский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияматематика (ЦТ)
2-й предмет профильного испытанияфизика (ЦТ)
* ЦТ – централизованное тестирование; ЭУО – экзамен при учреждении образования.

Дополнительная информация

Факультэт матэматыкі і інфарматыкі адлічвае сваю гісторыю з 20 кастрычніка 1944 года.    

 У 1944 годзе Гродзенскі настаўніцкі інстытут быў ператвораны ў педагагічны.     

 Адным з першых трох факультэтаў маладога ВНУ быў фізіка-матэматычны. На факультэт было залічана тады 12 студэнтаў.

 У 1947 году адзіная да таго часу кафедра фізікі і матэматыкі факультэта была падзелена на кафедру фізікі і кафедру матэматыкі. 

 Першы выпуск на фізіка-матэматычным факультэце адбыўся ў 1948 годзе. У тым жа годзе ў інстытуце было створана студэнцкае навуковае таварыства. Паступова на кафедры матэматыкі пачала разгортвацца навуковая праца.

 У 1955 года кафедра матэматыкі Гродзенскага педагагічнага інстытута была падзелена на кафедру вышэйшай матэматыкі і кафедру элементарнай матэматыкі.

 У 1975 годзе адбыўся падзел факультэта на матэматычны і фізічны.      

 Першым звяном у ланцужку кафедраў новага для факультэта прыкладнога напрамку

стала ,адукаваная ў 1966 годзе, кафедра тэхнічных сродкаў і праграмаванага навучання (з 1977 года яна стала называцца кафедрай тэхнічных сродкаў і агульнатэхнічных дысцыплін).      

 У канцы 1975 года ў Гродзенскім педагагічным інстытуце з'явілася першая ЭВМ (маркі «Мінск-22М»).      

 Акрамя вучэбнай і навуковай працы ўсе кафедры займаліся дзейнасцю, накіраванай на матэматычную асвету моладзі. Працаваў гурток па стварэнню навучальных мадэляў, была арганізавана кінастудыя для здымкаў навучальных фільмаў па матэматыцы і фізіцы, а таксама студэнцкае канструктарскае бюро.       

 У 1957 годзе пры факультэце была адкрыта «Школа юных матэматыкаў», у склад якой увайшлі два класы - для навучэнцаў 9-х і 10-х класаў.

 У 1965 годзе створаны першы ў вобласці клас з паглыбленым вывучэннем матэматыкі ў сярэдняй школе №1 горада Гродна (цяпер Гродзенская гарадская гімназія).   

 У 1978 годзе на базе педагагічнага інстытута імя Янкі Купалы быў заснаваны Гродзенскі дзяржаўны універсітэт. Матэматычны факультэт быў адным з самых буйных яго факультэтаў.

 У 1978-1979 навучальным годзе больш за 900 студэнтаў навучаліся на факультэце. Першы выпуск маладых спецыялістаў, уладальнікаў дыпломаў па спецыяльнасці «матэматыка» (напрамак падрыхтоўкі - «Навукова-педагагічная дзейнасць»), адбыўся ў 1983 годзе.       

 Пачынаючы з 1980 года, ва ўніверсітэце пачалі праводзіцца студэнцкія матэматычныя алімпіяды. Разам са звыклай для педінстытута педагагічнай практыкай ва ўніверсітэцкі навучальны план матэматычнага факультэта былі ўключаныя вытворчая і вылічальная практыкі.       

 У 1978 годзе кафедра матэматычнага аналіза і алгебры была падзелена на кафедру матэматычнага аналіза і кафедру алгебры.

  У 1979 годзе была створана кафедра дыферэнцыяльных раўнанняў (у 1999 годзе пераназваная ў кафедру дыферэнцыяльных раўнанняў і аптымальнага кіравання).     

  Яшчэ адной кафедрай, якая вылучылася з кафедры матэматычнага аналізу, стала, адукаваная ў 1980 годзе, кафедра раўнанняў матэматычнай фізікі і функцыянальнага аналізу.

  Кафедра геаметрыі і методыкі выкладання матэматыкі была адзінай кафедрай факультэта, цалкам захаваўшая пры пераходзе ад педінстытута да ўніверсітэту сваю вучэбную і навуковую накіраванасць і ня змяніла назвы.      

  Кафедра тэорыі верагоднасцяў, вылічальных машын, праграмавання і тэхнічных сродкаў навучання з 1978 года стала называцца кафедрай тэхнічных сродкаў і агульнатэхнічных дысцыплін.       

  На базе кафедры даследавання аперацый і праграмавання ў 1985-1986 навучальным годзе адкрыта т.зв. вытворчае аддзяленне.

  У 1994 годзе ўпершыню быў абвешчаны набор на новую спецыяльнасць «Эканамічная кібернетыка». Ужо ў наступным, 1995, годзе адкрыўся прыём студэнтаў па спецыяльнасці «Праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій».       

  Ад матэматычнага факультэта - да факультэту матэматыкі і інфарматыкі.

 У 2005 годзе матэматычны факультэт перайменаваны ў факультэт матэматыкі і інфарматыкі.       

 У 2003 годзе была створана Лакальная Сеткавая Акадэмія CISCO, а ў 2007 годзе - адкрыты вучэбна-навуковы кампутэрны клас сумесна з замежным вытворча-гандлёвым прадпрыемствам «ЭПАМ Сістэмз».       

  У 2009 годзе ў склад факультэта ўваходзілі 6 кафедраў:

матэматычнага аналізу;

дыферэнцыяльных раўнанняў і аптымальнага кіравання;

тэорыі функцый, функцыянальнага аналізу і прыкладной матэматыкі;

алгебры, геаметрыі і методыкі выкладання матэматыкі;

інфарматыкі і вылічальнай тэхнікі (у 2009 годзе пераназваная ў кафедру праграмнага забеспячэння інтэлектуальных і кампутарных сістэм);

стахастычнага аналізу і эканаметрыі (створана ў 2007 годзе, у 2009 перайменавана ў кафедру стахастычнага аналізу і эканаметрычнага мадэлявання); створана кафедра інфарматыкі і камп'ютэрнага мадэлявання (ІКМ) шляхам выдзялення навучальнага напрамкі і штатнага складу з кафедры інфарматыкі і вылічальнай тэхнікі. Кафедра ІКМ стала выпускаючай кафедрай па спецыяльнасці «Інфарматыка». Кафедры таксама было даручана забеспячэнне дысцыплін «Інфарматыка», «Інфармацыйныя тэхналогіі» і да т.п. на няпрофільных факультэтах універсітэта.       

 1 жніўня 2010 года паміж дзяржаўнай установай «Адміністрацыя Парку высокіх тэхналогій» і установай адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы» было заключана пагадненне аб супрацоўніцтве ў мэтах фарміравання фонду высокакваліфікаваных работнікаў у галіне ІКТ ў рамках выканання Мемарандума аб узаемаразуменні паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам рэспублікі Індыя па стварэнні беларуска-індыйскага вучэбнага цэнтра ў галіне інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій ад 17 верасня 2009 года.

  З 2011 года на факультэце пачаў працу Рэгіянальны філіял Беларуска-Індыйскага вучэбнага цэнтра ў галіне інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій (аўд. 210 Галоўнага корпуса ўніверсітэта).       

  У 2013 годзе створана Студыя інавацыйных распрацовак EPAM-Kupala Innovation Development Studio (E-KIDS) - сумесны праект факультэта матэматыкі і інфарматыкі і ТАА «Эпам Сістэмз».

 На сённяшні дзень у склад факультэта уваходзяць 5 кафедраў:

Кафедра «Матэматычнага аналізу, дыферэнцыяльных раўнанняў і алгебры»

Спецыяльнасці першай ступені вышэйшай адукацыі:

1-31 03 01-02 «Матэматыка (навукова-педагагічная дзейнасць)»

спецыялізацыі:

1-31 03 01-02 01 - «Алгебра і тэорыя лікаў»,

1-31 03 01-02 04 - «Дыферэнцыяльныя раўнанні»,

1-31 03 01-02 08 - «Тэорыя функцый»;

Другая ступень вышэйшай адукацыі (магістратура):

1-31 80 03 - «Матэматыка»;

Аспірантура:

01.01.02. - «Дыферэнцыяльныя ўраўненні, аптымальнае кіраванне і дынамічныя сістэмы»;

 Кафедра «Сістэмнага праграмавання і кампутэрнай бяспекі»,

з'яўляецца выпускаючай па спецыяльнасцях:

1-98 01 01-01 - «Кампутарная бяспека (матэматычныя метады і праграмныя сістэмы)»

спецыялізацыя:

1-98 01 01-01 03 - «Абароненыя інфармацыйныя сістэмы»,

1-26 03 01 - «Кіраванне інфармацыйнымі рэсурсамі»;

Кафедра «Сучасных тэхналогій праграмавання».

Падрыхтоўка студэнтаў:

спецыяльнасць: 

1-40 01 01 - «Праграмнае забеспячэнне інфармацыйных тэхналогій»

спецыялізацыі: 

1-40 01 01 01 - «Кампутэрныя сістэмы і Internet-тэхналогіі» (5 гадоў навучання),

1-40 01 01 02 - «Вэб-тэхналогіі і праграмнае забеспячэнне мабільных сістэм» (4 гады навучання) - Кваліфікацыя - інжынер-праграміст, 

Магістратура:

спецыяльнасць:

1-40 80 03 - «Вылічальныя машыны і сістэмы»,

Акадэмічная ступень - «Магістр тэхнічных навук»;

Кафедра «Стахастычнага аналізу і эканаметрычнага мадэлявання».

Ажыццяўляе падрыхтоўку магістраў фізіка-тэхнічных навук па спецыяльнасці:

1-40 80 04 - «Матэматычнае мадэляванне, лікавыя метады і комплексы праграм».

Асноўныя напрамкі навуковых даследаванняў, якія праводзяцца ў рамках навуковай школы: 

Матэматычны і кампутарны аналіз сетак масавага абслугоўвання (МО), у прыватнасці НМ (Howard-Matalytski) - сетак, і іх прымяненне ў якасці стахастычных мадэляў розных аб'ектаў у кампутарнай тэхніке, вытворчасці, эканоміке, страхаванні, транспартнай лагістыке, медыцыне; 

Распрацоўка метадаў стахастычнага аналізу часавых шэрагаў; 

Эканаметрычнае мадэляванне і аналіз эканамічных працэсаў і сістэм; 

Матэматычнае і кампутарнае мадэляванне характарыстык электрастатычных і электрамагнітных палёў; 

Распрацоўка мадэляў, метадаў і сродкаў кампутэрнага аналізу шматкрытэрыяльных працэсаў і з'яў складанай прыроды на аснове тэорыі распазнавання вобразаў;

Кафедра «Фундаментальнай і прыкладной матэматыкі»

Асноўным напрамкам навуковых даследаванняў кафедры ФуПМ з'яўляецца выкананне Дзяржаўных праграм фундаментальных даследаванняў па тэмах:

«Даследаванне якасных і колькасных уласцівасцяў адлюстраванняў абстрактных прастораў. Рацыянальныя набліжэнняў функцый сапраўдных і комплексных зменных», што выконваецца пад кіраўніцтвам доктара ф.-м. н., прафесара Я.А. Роўбы;

«Развіццё метадаў рашэння некарэктных задач тэорыі кіравання размеркаванымі дынамічнымі сістэмамі і іх прыкладанняў у матэматычнай фізіцы. Метады эвалюцыйных аператараў з абагульненымі імпульснымі і спектральнымі характарыстыкамі ў задачах мадэлявання складаных нелінейных дынамічных сістэм», якая выконваецца пад кіраўніцтвам доктара ф.-м .н., прафесара Ю.М. Вувуникяна;

«Канструктыўнае даследаванне якасных характарыстык кіраваных сістэм з асаблівасцямі»;

«Канструктыўныя метады даследавання асноўных задач тэорыі кіравання».

Кафедра ажыццяўляе падрыхтоўку магістраў фізіка-матэматычных навук па спецыяльнасцях

1 31 80 03 - «Матэматыка»,

1 31 80 09 - «Прыкладная матэматыка і інфарматыка»;

Кафедра ажыццяўляе падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў у аспірантуры па спецыяльнасці:

01.01.01 - «Рэчыўны, комплексны і функцыянальны аналіз».

Фотографии