Специализация 25 01 07 05 «Экономика и управление на предприятии торговли»