Специализация 25 01 07 12 «Экономика и управление на предприятии транспорта»