Специализация 25 01 07 23 «Экономика и управление на предприятии машиностроения»