Филологический факультет

Краткая информация

Декан

Сенькевич Татьяна Васильевна

доцент, кандидат филологических наук
№ кабинета 329, 330
Адрес 224016, г. Брест, ул. Мицкевича, 28
Проезд Проезд от железнодорожного вокзала "Брест-Центральный" автобусом №3 до остановки "Университет" или маршрутным такси №3, 23, 29 до остановки "Университет".
Телефон
(+375 0162) 21-71-03
(+375 0162) 21-64-62
Выпускающие кафедры
СпециальностьНаправление специальности (Специализация)КвалификацияФорма и срок обученияВступительные испытания / Дополнительная информация по приему и обучению

Дневная

[02 03 04] Русский язык и литература. Иностранный язык (английский)-Преподаватель4русский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытаниярусская литература (ЭУО)
2-й предмет профильного испытанияанглийский язык (ЦТ)
[21 05 01] Белорусская филология (по направлениям)[21 05 01-01] Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)Филолог. Преподаватель белорусского языка и литературы. Литературно-редакционный сотрудник4Белорусский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытаниябелорусская литература (ЭУО)
2-й предмет профильного испытанияистория Беларуси (ЦТ)
[21 05 02] Русская филология (по направлениям)[21 05 02-01] Русская филология (литературно-редакционная деятельность)Филолог. Преподаватель русского языка и литературы. Литературно-редакционный сотрудник4Русский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытаниярусская литература (ЭУО)
2-й предмет профильного испытанияистория Беларуси (ЦТ)
[23 01 07] Информация и коммуникация-Специалист по информации и коммуникации4белорусский или русский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияобществоведение (ЦТ)
2-й предмет профильного испытанияистория Беларуси (ЦТ)

Дневная (платная)

[21 05 01] Белорусская филология (по направлениям)[21 05 01-01] Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)Филолог. Преподаватель белорусского языка и литературы. Литературно-редакционный сотрудник4Белорусский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытаниябелорусская литература (ЭУО)
2-й предмет профильного испытанияистория Беларуси (ЦТ)
[21 05 02] Русская филология (по направлениям)[21 05 02-01] Русская филология (литературно-редакционная деятельность)Филолог. Преподаватель русского языка и литературы. Литературно-редакционный сотрудник4Русский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытаниярусская литература (ЭУО)
2-й предмет профильного испытанияистория Беларуси (ЦТ)
[23 01 07] Информация и коммуникация-Специалист по информации и коммуникации4белорусский или русский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияобществоведение (ЦТ)
2-й предмет профильного испытанияистория Беларуси (ЦТ)
* ЦТ – централизованное тестирование; ЭУО – экзамен при учреждении образования.

Дополнительная информация

 Філалагічная адукацыя ў Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя А.С.Пушкіна з’яўляецца адной з прыярытэтных з першых дзён яго адкрыцця. На працягу 70 гадоў яе атрымалі студэнты, якія сталі потым вядомымі ў краіне спецыялістамі: настаўнікамі, пісьменнікамі, выкладчыкамі ВНУ, журналістамі, літаратуразнаўцамі, моваведамі, кіраўнікамі дзяржаўных органаў і ўстаноў.

 У далёкі 1945 год на гісторыка-філалагічнае аддзяленне настаўніцкага інстытута прыйшло 27 студэнтаў, якія за два гады навучання атрымалі права выкладання ў школе беларускай мовы і літаратуры, рускай мовы і літаратуры, гісторыі. Студэнты і выкладчыкі жылі, вучыліся і працавалі ў адным будынку.

 Выкладанне профільных дысцыплін на аддзяленні напачатку забяспечвала адна філалагічная кафедра, якая аб’ядноўвала выкладчыкаў усіх мовазнаўчых і літаратуразнаўчых дысцыплін. Выкладчыкаў не хапала, многія дысцыпліны не выкладаліся.

 З 1 лістапада 1950 года ўтвараецца самастойны факультэт мовы і літаратуры, на які было набрана 50 чалавек. З гэтага часу пачалі ўтварацца самастойныя кафедры:

Кафедра «Беларускага мовазнаўства і дыялекталогіі»;

Кафедра «Беларускага літаратуразнаўства»;

Кафедра «Агульнага і рускага мовазнаўства»;

Кафедра «Тэорыі і гісторыі рускай літаратуры»;

Кафедра «Журналістыкі».

Спецыяльнасці:

Дзённая форма навучання

1-23 01 08 - «Журналістыка (па накірунках)»,

накірунак спецыяльнасці:

1-23 01 08-01 - «Журналістыка (друкаваныя СМІ)»,

спецыялізацыя:

1-23 01 08-01 01 «Перыядычны друк»;

1-21 05 01 - «Беларуская філалогія (па накірунках)»,

накірунак спецыяльнасці:

1-21 05 01-01 - «Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)»

спецыялізацыі:

1-21 05 01 01-01 - «Мовазнаўства»,

1-21 05 01 01-01 - «Літаратуразнаўства»;

1-02 03 03 - «Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская)»;

1-21 05 02 - «Руская філалогія (па накірунках)»

накірунак спецыяльнасці:

1-21 05 02-01 - «Руская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)»

спецыялізацыі:

1-21 05 01 02-01 - «Мовазнаўства»,

1-21 05 01 02-01 - «Літаратуразнаўства»;

1-02 03 04 - «Руская мова і літаратура»

Дадатковая спецыяльнасць:

1-02 03 04-02 - «Руская мова і літаратура. Замежная мова (польская)»,

1-02 03 04-02 - «Руская мова і літаратура. Замежная мова (англійская)».

1-02 03 04 - «Руская мова і літаратура. Замежная мова (англійская)»

Завочная форма навучання.

1-23 01 08 - «Журналістыка (па накірунках)»,

накірунак спецыяльнасці:

1-23 01 08-01 - «Журналістыка (друкаваныя СМІ)»,

спецыялізацыя:

1-23 01 08-01 01 - «Перыядычны друк»;

1-02 03 01 - «Беларуская мова і літаратура»;

1-02 03 02 - «Руская мова і літаратура».

 Факультэт падтрымлівае цеснае супрацоўніцтва з кафедрай гісторыі літаратуры Акадэміі Падляскай у Седліцы (Рэспубліка Польшча); Люблінскім універсітэтам імя М.Кюры-Сладоўскай; Беластоцкім універсітэтам; Смаленскім дзяржаўным універсітэтам; Чарнавіцкім універсітэтам; Валынскім універсітэтам (Украіна); кафедрай ўсходнеславянскай і балтыйскай філалогіі Будапешцкага універсітэта Этвеша Лоранда (Венгрыя) і некаторымі іншымі.

  Другі накірунак міжнароднага супрацоўніцтва – узаемадзеянне з польскімі і расійскімі дыпламатычнымі прадстаўніцтвамі.

 Навуковая праца на факультэце вядзецца сістэмна, на філфаку працуе навуковая лінгвадыдактычная школа. У 2014-2015 навучальным годзе кафедрамі факультэта было арганізавана 11 навуковых канферэнцый, 4 з іх міжнароднага ўзроўню.

Фотографии