Кафедра беларускага мовазнаўства

Краткая информация

Заведующий кафедрой

Дзятко Дзмітрый Васільевіч

кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Направление научной работы Асноўная праблематыка навуковых даследаванняў выкладчыкаў кафедры – функцыянаванне сучаснай беларускай літаратурнай мовы, гісторыя і дыялекталогія беларускай мовы, лексікалогія і лексікаграфія, анамастыка і этналінгвістыка, разнастайныя пытанні лінгвадыдактыкі. На кафедры распрацоўваюцца наступныя фундаментальныя навуковыя тэмы:
«Беларуская нацыянальная мова ва ўсходнеславянскай лексікаграфіі: дынаміка метадалагічных падыходаў, тыпалогія формаў, вектары развіцця»;
«Нацыянальная мова і мовазнаўства на сучасным этапе: стан, кірункі даследаванняў, перспектывы развіцця».
Дата основания 1931
№ кабинета 401, корпус № 2
E-mail

lingby [at] gmail [dot] com


Показатели работы в 2022 г.

Фотографии