Кафедра беларускай літаратуры і культуры

Краткая информация

Заведующий кафедрой

Гоўзіч Ірына Мікалаеўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Направление научной работы Навукова-даследчая дзейнасць выкладчыкаў кафедры ў 2011 года ажыццяўлялася ў межах кафедральных тэм «Беларуская і сусветная літаратура ў сістэме міжкультультурных камунікацый» і «Культурна-гістарычны працэс у Беларусі: дынаміка і асноўныя тэндэнцыі развіцця».
Выкладчыкі кафедры з’яўляюцца членамі часовага навуковага калектыву тэмы «Параўнальнае вывучэнне літаратур свету: беларускі кантэкст» (Г.Я. Адамовіч, Т.М. Тарасава, І.М. Гоўзіч), удзельнікамі тэмы «Разработка электронного учебно-методичекого комплекса “Белорусская литература. 11 класс”» (Гоўзіч І.М., Грамадчанка Т.К.).
Дата основания 2011
№ кабинета 507, 513, корпус № 2

Показатели работы в 2022 г.

Печатных изданий 4
Публикаций в научных изданиях 107
Предприятия для распределения выпускников учреждения образования(школы, гимназии и т.д.)

Дополнительная информация

адрес: г. Минск, ул. Советская 18

телефон: 327-78-14

Кафедра беларускай літаратуры была створана ў 1932 г. Загадчыкамі кафедры з’яўляліся: з 1932 г. – В.В. Барысенка; 1950 – М.М. Пятровіч; 1970 – М.А. Лазарук (быў таксама дэканам філалагічнага факультэта); з 1971 – А.А. Семяновіч; з 1989 – М.І. Мішчанчук; з 1996 – М.Ф. Шаўлоўская, з 2004 – Г.Я. Адамовіч, а з 2011 – І.М. Гоўзіч.

 

 

Супрацоўнікамі кафедры былі праведзены два Міжнародных кангрэсы «Беларускае асветніцтва: вопыт тысячагоддзя», Міжнародная навуковая канферэнцыя «Праблемныя напрамкі развіцця мастацкай творчасці і вербальнай культуры нацыі» (2003), Рэспубліканская навуковая канферэнцыя «Сучасны гісторыка-культурны працэс: самавызначэнне і самарэалізацыя суб’екта» (2006), сумесна з УА «Мінскі дзяржаўны абласны інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў» Абласная навукова-практычная канферэнцыя «Культуралагічныя аспекты гуманітарнай адукацыі» (2008).


На кафедры была распрацавана сучасная метадалогія, найбольш прыдатная для культуралагічнага даследавання. Напрамкі тэарэтыка-метадалагічнага даследавання цесна ўвязваюцца з праблемамі школьнага навучання. Праблеме навучання і выхавання прысвечаны працы С.В. Снапкоўскай, А.У. Рагулі, Т.Ф. Сухоцкай, В.А. Вараб’ёвай, Н.І. Здановіч, Г.М. Курыленкі і інш.

Фотографии