Кафедра Белорусского языкознания

Краткая информация

Заведующий кафедрой

Артемёнок Геннадий Антонович

кандидат филологических наук, доцент
Направление научной работы Сацыялінгвістыка, антрапаніміка, лексічная каларыстыка, кітабістыка, тэрміназнаўства, этналінгвістыка, мова мастацкай літаратуры, лінгвакраіназнаўства, тэарэтычныя асновы школьнага падручніка па мове
Дата основания 1992
№ кабинета 607а
Web-сайт

https://vk.com/id507143035


E-mail

kbelyaz [at] vsu [dot] by


Специальности (направления специальностей, специализации) Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)

Показатели работы в 2019 г.

Печатных изданий 7
Публикаций в научных изданиях 32
Внедренных разработок 17
Выпущенных специалистов 16
Распределенных специалистов 16
Предприятия для распределения выпускников • Районные управления и отделы по образованию
• Витебское областное отделение Союза писателей Беларуси
• Витебский областной дворец детей и молодежи
• Центр культуры «Полоцк»
• Редакция газеты «Гарадоцкі веснік»Филиалы выпускающих кафедр На базе ГУО «СШ №4 г. Витебск»

Дополнительная информация

Кафедра беларускага мовазнаўства існуе з 1992 года.

Кафедра забяспечвае выкладанне наступных дысцыплін: сучасная беларуская мова, гісторыя беларускай літаратурнай мовы, уводзіны ў мовазнаўства, агульнае мовазнаўства, стараславянская мова, беларуская дыялекталогія, методыка выкладання беларускай мовы, стылістыка і культура беларускага маўлення, філалагічны аналіз тэксту, параўнальная граматыка ўсходнеславянскіх моў, рыторыка, стылістычнае рэдагаванне і карэктура, тэорыя маўленчай камунікацыі, гісторыя беларускага мовазнаўства, уводзіны ў славянскую філалогію, беларуская палеаграфія, сучасная славянская мова (польская), лацінская мова, этналінгвістыка, беларуская мова (прафесійная лексіка).

Для студэнтаў спецыялізацыі «Мовазнаўства» прапануюцца курсы: беларуская анамастыка, тэорыя і практыка перакладу, міжэтнічнае моўнае ўзаемадзеянне, кагнітыўная лінгвістыка, гісторыя сусветнага мовазнаўства, сучасныя напрамкі ў лінгвістыцы.

Кафедра ўдзельнічае ў прыёме дзяржаўных экзаменаў на спецыяльнасці «Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)».

Навукова-даследчая тэма кафедры – «Беларуская мова як крыніца лінгвакраіназнаўчай інфармацыі аб дзяржаўнасці, гісторыі і культуры беларускага народа» – выконваецца ў межах задання «Моўная карціна свету беларусаў і нацыянальна-культурная канцэпталогія» дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» на 2016–2020 гг. У цяперашні час вядзецца праца над стварэннем універсальнага даведніка «Рэспубліка Беларусь: лінгвакраіназнаўчы слоўнік». Пры кафедры функцыянуе аспірантура.

Для практыка-арыентаванага навучання студэнтаў арганізаваны філіял кафедры на базе сярэдняй школы № 4 г. Віцебска. У якасці інавацыйнага праекта кафедрай быў падрыхтаваны і выдадзены «Рэгіянальны слоўнік Віцебшчыны» ў 2 частках, запатрабаваны ў НАН Беларусі, адукацыйных установах Віцебскай вобласці.

Кафедра беларускай мовы падтрымлівае навуковыя кантакты з Інстытутам неафілалогіі Зеленагурскага ўніверсітэта ў г. Зялёна Гура, Вышэйшай лінгвістычнай школай у Варшаве (Рэспубліка Польшча). Ажыццяўляецца непасрэднае навуковае ўзаемадзеянне з Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі і вядучымі беларускімі ўніверсітэтамі.

Фотографии