Кафедра Белорусского языкознания

Краткая информация

Заведующий кафедрой

кандидат филологических наук, доцент
Направление научной работы «Моўная карціна свету беларусаў і нацыянальна-культурная канцэпталогія»
Дата основания 1992
№ кабинета 607а
Web-сайт

https://vk.com/id507143035


E-mail

kbelyaz [at] vsu [dot] by


Специальности (направления специальностей, специализации) Белорусская филология (литературно-редакционная деятельность)

Показатели работы в 2020 г.

Печатных изданий 7
Публикаций в научных изданиях 32
Внедренных разработок 17
Выпущенных специалистов 16
Распределенных специалистов 16
Предприятия для распределения выпускников • Районные управления и отделы по образованию
• Витебское областное отделение Союза писателей Беларуси
• Витебский областной дворец детей и молодежи
• Центр культуры «Полоцк»
• Редакция газеты «Гарадоцкі веснік»Филиалы выпускающих кафедр На базе ГУО «СШ №4 г. Витебск»

Дополнительная информация

Кафедра беларускага мовазнаўства існуе з 1992 года.

Кафедра забяспечвае выкладанне наступных дысцыплін: сучасная беларуская мова, гісторыя беларускай літаратурнай мовы, гістарычная граматыка беларускай мовы, уводзіны ў мовазнаўства, агульнае мовазнаўства, стараславянская мова, беларуская дыялекталогія, методыка выкладання беларускай мовы, стылістыка і культура беларускага маўлення, філалагічны аналіз тэксту, лінгвістыка тэксту, параўнальная граматыка ўсходнеславянскіх моў, рыторыка, стылістычнае рэдагаванне і карэктура, тэорыя маўленчай камунікацыі, гісторыя беларускага мовазнаўства, уводзіны ў славянскую філалогію, беларуская палеаграфія, сучасная славянская мова (польская), трэцяя замежная мова (польская), лацінская мова, этналінгвістыка, беларуская мова (прафесійная лексіка).

Для студэнтаў спецыялізацыі «Мовазнаўства» прапануюцца курсы: беларуская анамастыка, тэорыя і практыка перакладу, маўленчае ўзаемадзеянне і камунікатыўныя стратэгіі, кагнітыўная лінгвістыка, гісторыя сусветнага мовазнаўства, сучасныя напрамкі ў лінгвістыцы.

Кафедра ўдзельнічае ў прыёме дзяржаўных экзаменаў на спецыяльнасці «Беларуская філалогія (літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць)».

Навукова-даследчая тэма кафедры – «Беларуская мова як крыніца лінгвакраіназнаўчай інфармацыі аб дзяржаўнасці, гісторыі і культуры беларускага народа» – выконваецца ў межах задання «Моўная карціна свету беларусаў і нацыянальна-культурная канцэпталогія» дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» на 2016–2020 гг. У цяперашні час вядзецца праца над стварэннем універсальнага даведніка «Рэспубліка Беларусь: лінгвакраіназнаўчы слоўнік». Пры кафедры функцыянуе аспірантура.

Кафедра пастаянна вядзе падрыхтоўку падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі і вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. З 2000 года на кафедры выйшла звыш 60 вучэбна-метадычных выданняў, з іх 15 з грыфам Міністэрства адукацыі.

Для практыка-арыентаванага навучання студэнтаў арганізаваны філіял кафедры на базе сярэдняй школы № 4 г. Віцебска. У якасці інавацыйнага праекта кафедрай быў падрыхтаваны і выдадзены «Рэгіянальны слоўнік Віцебшчыны» ў 2 частках, запатрабаваны ў НАН Беларусі, адукацыйных установах Віцебскай вобласці. Апублікаваны манаграфіі “Чалавек у люстэрку беларускай фразеалогіі і парэміялогіі” А.С. Дзядовай (2013), “Беларуская ментальнасць у моўнай прасторы мастацкага тэксту” К.С. Півавар (2015).

Кафедрай арганізаваны і праведзены 3 рэспубліканскія навукова-практычныя канферэнцыі ”Беларуская мова і літаратура ў славянскім этнакультурным кантэксце” (2010, 2015, 2019), рэгіянальная (з міжнародным удзелам) навукова-практычная канферэнцыя “Навукова-метадычная думка на Беларусі”, прысвечаная 100-годдзю “Беларускай граматыкі для школ” Б. Тарашкевіча (2018).

Кафедра беларускай мовы падтрымлівае навуковыя кантакты з Інстытутам неафілалогіі Зеленагурскага ўніверсітэта ў г. Зялёна Гура, Вышэйшай лінгвістычнай школай у Варшаве (Рэспубліка Польшча). Ажыццяўляецца непасрэднае навуковае ўзаемадзеянне з Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі і вядучымі беларускімі ўніверсітэтамі.

 

 

Фотографии