Химический факультет

Краткая информация

Декан

Свиридов Дмитрий Вадимович

доктор химических наук, профессор
№ кабинета 203
Адрес ул. Ленинградская, д. 14
Проезд метро (ст. "Площадь Ленина")
Телефон
(+375-17) 200-69-18
(+375-17) 209-52-53
(+375-17) 209-51-74
Факс (+375-17) 226-49-98
Web-сайт

www.chemistry.bsu.by

E-mail

chem [at] bsu [dot] by

Выпускающие кафедры
Специальность и квалификацияФорма и срок обученияВступительные испытания *

Дневная

[31 05 01-01] Химия (научно-производственная деятельность)4белорусский (русский) язык (ЦТ),
1-й предмет профильного испытанияматематика (ЦТ),
2-й предмет профильного испытанияхимия (ЦТ)
[31 05 01-02] Химия (научно-педагогическая деятельность)4белорусский (русский) язык (ЦТ),
1-й предмет профильного испытанияматематика (ЦТ),
2-й предмет профильного испытанияхимия (ЦТ)
[31 05 01-03] Химия (фармацевтическая деятельность)4белорусский (русский) язык (ЦТ),
1-й предмет профильного испытанияматематика (ЦТ),
2-й предмет профильного испытанияхимия (ЦТ)
[31 05 02] Химия лекарственных соединений5
[31 05 03] Химия высоких энергий5белорусский (русский) язык (ЦТ),
1-й предмет профильного испытанияматематика (ЦТ),
2-й предмет профильного испытанияхимия (ЦТ)
[31 05 04] Фундаментальная химия 5

Дневная (платная)

[31 05 01-01] Химия (научно-производственная деятельность)
[31 05 01-03] Химия (фармацевтическая деятельность)
[31 05 02] Химия лекарственных соединений5
[31 05 04] Фундаментальная химия
* ЦЭ – централизованный экзамен; ЦТ – централизованное тестирование; ЭУО – экзамен при учреждении образования.

Дополнительная информация

  Хімічны факультэт у Беларускім дзяржаўным універсітэце быў адкрыты ў кастрычніку 1931 г., хоць дзве хімічныя кафедры - неарганічнай і арганічнай хіміі - існавалі з часу арганізацыі універсітэта (1921 г.) і ажыццяўлялі навучальны працэс на медыцынскім і педагагічным факультэтах. Прыём на зноў адкрыты факультэт складаў 30 чалавек. У даваенны перыяд навуковыя даследаванні, якія праводзіліся на хімічным факультэце, былі нацэлены, галоўным чынам, на вывучэнне магчымасцяў прамысловага выкарыстання прыродных рэсурсаў рэспублікі.

  Вайна перапыніла вучобу больш чым двухсот студэнтаў-хімікаў I - IV курсаў. Многія з іх пайшлі ў войска або ўдзельнічалі ў партызанскім руху і ў падпольнай працы.

  1950-1970 гг. сталі гадамі росту маштабаў навуковых даследаванняў і пашырэння факультэта. Развіццё навуковых даследаванняў на хімічным факультэце ў гэты перыяд прывяло да адкрыцця трох навукова-даследчых лабараторый. У 1957 г. была адкрыта радыёхімічнага лабараторыя, у 1961 - лабараторыя хіміі рэдкіх і цяжкіх элементаў, у 1974 г. - лабараторыя тэрмадынамікі нафтахімічнага сінтэзу .

  Пачаўшаяся ў 50-я гады XX ст. інтэнсіўнае развіццё хімічнага комплексу краіны павысіла попыт на спецыялістаў-хімікаў. У 1954 г. прыём на хімічны факультэт дасягнуў 100 чалавек.

  З 1958 па 1995 г. на факультэце студэнты навучаюцца як на дзённым, так і на вячэрнім аддзяленнях.

  У 1962 г. на факультэце была створана кафедра хіміі высокамалекулярных злучэнняў. У 1970 г. кафедра хіміі высокамалекулярных злучэнняў (ВМЗ) была ператворана ў кафедру ВМЗ і калоіднай хіміі. У 1969 г. навучальны працэс на хімічным факультэце пачынаўся ўжо на новым месцы, у сучасных аўдыторыях і добра па тым часе аснашчаных лабараторыях. У 1966 г. на факультэце была адкрыта кафедра агульнай хіміі, у задачу якой уваходзіла забеспячэнне навучальнага працэсу па дысцыплінах хімічнага профілю для студэнтаў нехімічных спецыяльнасцяў. У наступным гэтая кафедра была рэарганізавана ў кафедру агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі.

 

Існуючыя на сённяшні дзень кафедры і іх навуковыя накірункі: 

Кафедра аналітычнай хіміі

Асноўныя напрамкі навукова-даследчай працы:

Даследаванне экстракцыйнага працэсаў розных тыпаў як фізіка-хімічнай асновы экстракцыйнага метадаў падзелу, вылучэнні з рэакцыйных сумесяў, ачысткі, канцэнтравання і экстракцыйнага-фотаметрычнага вызначэння рэчываў;

Распрацоўка і даследаванне заканамернасцяў функцыянавання іёнаселекціўных электродаў на аснове вадкіх іёнаабменнікаў і нейтральных пераносчыкаў і методык іх выкарыстання ў аналізе;

Распрацоўка метадычных асноў прымянення аўтаматызаваных навучальных сістэм у курсе «Аналітычная хімія», падрыхтоўка праграм па асноўных раздзелах курса, складанне банка задач для навучальных, трэніровачных і кантралюючых заняткаў з выкарыстаннем ЭВМ;

Даследаванні ў галіне іённага абмену сумесна з Інстытутам фізіка-арганічнай хіміі НАН Беларусі;

Даследаванні і інавацыйная дзейнасць у галіне клінічнай дыягностыкі,

 

Кафедра высокамалекулярных злучэнняў

Асноўныя напрамкі навуковай і метадычнай працы:

Хімічнае мадыфікаванне прыродных і сінтэтычных палімераў з мэтай стварэння на іх аснове новых кампазіцыйных матэрыялаў тэхнічнага, медыцынскага і сельска-гаспадарчага прызначэння;

Даследаванне ўзаемасувязі структура-функцыя для лекавых прэпаратаў бялковапептыднай прыроды і стварэнне трансгенных штамаў для накіраванага сінтэзу біялагічна актыўных рэчываў,

 

Кафедра неарганічнай хіміі

Асноўныя напрамкі навуковай працы:

Сінтэз паўправадніковых, металічных і вугляродных нанафаз і нанаструктур, вывучэнне іх каталітычных і фотахімічных уласцівасцяў;

Распрацоўка новых працэсаў хімічнай і электрахімічнай аблогі паўправаднікоў, сплаваў металаў і кампазітаў;

Распрацоўка новых мезаструктурных матэрыялаў, у тым ліку для выкарыстання ў будаўніцтве;

Квантава-хімічнае даследаванне малекулярных і кластэрных сістэм;

Сінтэз і даследаванне уласцівасцяў біялагічна актыўных металакомплексаў,

 

Кафедра агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі

Асноўныя напрамкі навуковай працы:

Метады атрымання і даследаванне фізікахімічных уласцівасцяў тэрмаўстойлівых матэрыялаў на аснове неарганічных палімераў;

Структура і змест вучэбна-метадычнага забеспячэння выкладання хіміі на нехімічных спецыяльнасцях універсітэта;

Хімічныя метады стварэння і мадыфікацыі кіпрай структуры керамічных і металічных матэрыялаў;

Метады атрымання і рэгулявання памераў і марфалогіі высокодісперсных часціц металаў і іх злучэнняў у незмешваючыхся водаарганічных сістэмах,

 

Кафедра арганічнай хіміі

Асноўныя напрамкі навуковай працы:

Хімія малых цыклаў і злучэнняў нізкавалентнага тытана, распрацоўка новых метадаў і метадалогій арганічнага сінтэзу, накіраваны сінтэз біялагічна актыўных і практычна важных рэчываў;

Распрацоўка метаду атрымання проціпухліннага прэпарата тэмазаламіда;

Распрацоўка метадаў атрымання стэрыяхімічна аднастайнай октадэкатрыенавай кіслаты і фарбавальнікаў для малекулярна-біялагічных даследаванняў;

Стварэнне экстракцыйных метадаў вылучэння і ачысткі рэчываў медыцынскага прызначэння;

Квантава-хімічныя разлікі структур вугляродных нанатрубак і іншых барэленаў,

 

Кафедра радыяцыйнай хіміі і хіміка-фармацэўтычных тэхналогій

Асноўныя напрамкі навуковай працы:

Радыяцыйная хімія і хімія вольных радыкалаў прыродных злучэнняў і іх сінтэтычных аналагаў;

Вывучэнне радыяцыйна-індукаваных вольна-радыкальных ператварэнняў біялагічна важных рэчываў і мадэлюючых іх злучэнняў;

Атрыманне новых фармакалагічна актыўных рэчываў на аснове рэгулятараў вольна радыкальных працэсаў у біасістэмах;

Распрацоўка метадаў стабілізацыі харчовых прадуктаў;

Комплекснае вывучэнне і ацэнка стану, паводзін і заканамернасцяў назапашвання α-, β-, γ-выпраменьваючых радыенуклідаў чарнобыльскага паходжання ў глебава-раслінным покрыве, гідрасферы і жывёльных арганізмах, і выпрацоўка на гэтай аснове рэкамендацый па мінімізацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС;

Ацэнка назапашвання радыёнуклідаў у арганізме чалавека і іх размеркавання ў органах, тканінах і фізіялагічных вадкасцях;

Распрацоўка метадаў утылізацыі адходаў прамысловых вытворчасцяў,

 

Кафедра фізічнай хіміі

Спецыялізацыі:

Фізічная хімія;

Хімія цвёрдага цела і паўправаднікоў,

 

Кафедра электрахіміі

Асноўныя напрамкі навуковай працы:

Электрахімія атамных слаёў металаў і халькагенаў, электрахімічны сінтэз халькагенідаў металаў (Pb, Cd і інш.) з зададзенай структурнай арганізацыяй;

Фотаэдеутрахімія паўправаднікоў і дызайн адчувальных да відзімага святла фотавольтаічных ячэек на аснове нанаструктураваных паўправаднікоў;

Вывучэнне уласцівасцяў іённых вадкасцяў;

Даследаванне метадамі электрахіміі новых біялагічна-актыўных металакомплексаў, квантава-хімічнае даследаванне малекулярных сістэм;

Тэмплатны электрасінтэз ў нанапорыстых аксідах (SiO2, Al2O3);

Электрахімічнае матэрыялазнаўства і электракаталіз.

p

Фотографии