Филологический факультет

СпециальностьНаправление специальности (Специализация)КвалификацияФорма и срок обученияВступительные испытания / Дополнительная информация по приему и обучению

Дневная

[21 05 01] Белорусская филология (по направлениям)-
[21 05 02] Русская филология (по направлениям)-4русский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияистория Беларуси (ЦТ)
2-й предмет профильного испытаниярусская литература (ЭУО)
[21 05 04] Славянская (славянская и белорусская) филология-Филолог,
Преподаватель славянских языков и литератур (с указанием языков и литератур),
Переводчик
4белорусский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияистория Беларуси (ЦТ)
2-й предмет профильного испытаниябелорусская литература (ЭУО)
[21 05 04] Славянская (славянская и русская) филология-Филолог,
Преподаватель славянских языков и литератур (с указанием языков и литератур),
Переводчик
4русский язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияистория Беларуси (ЦТ)
2-й предмет профильного испытаниярусская литература (ЭУО)
[21 05 06] Романо-германская (английская) филология-Филолог,
Преподаватель иностранных языков и литератур (с указанием языков и литературы),
Переводчик
5белорусский (русский) язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияистория Беларуси (ЦТ)
2-й предмет профильного испытанияанглийский язык (ЦТ)
[21 05 06] Романо-германская (немецкая) филология-Филолог,
Преподаватель иностранных языков и литератур (с указанием языков и литературы),
Переводчик
5белорусский (русский) язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияистория Беларуси (ЦТ)
2-й предмет профильного испытаниянемецкий язык (ЦТ)
[21 05 06] Романо-германская (французская) филология-Филолог,
Преподаватель иностранных языков и литератур (с указанием языков и литературы),
Переводчик
5белорусский (русский) язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияистория Беларуси (ЦТ)
2-й предмет профильного испытанияфранцузский язык (ЦТ)
[21 05 06] Романо-германская (итальянская) филология-Филолог,
Преподаватель иностранных языков и литератур (с указанием языков и литературы),
Переводчик
5белорусский (русский) язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияистория Беларуси (ЦТ)
2-й предмет профильного испытанияиностранный язык (ЦТ)
[21 05 07] Восточная (китайская) филология-Филолог. Преподаватель иностранных языков и литератур (с указанием языков и литературы). Переводчик5белорусский (русский) язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияистория Беларуси (ЦТ)
2-й предмет профильного испытанияиностранный язык (ЦТ)

Дневная (платная)

[21 05 01] Белорусская филология (по направлениям)-
[21 05 02] Русская филология (по направлениям)-
[21 05 04] Славянская (славянская и русская) филология-Филолог,
Преподаватель славянских языков и литератур (с указанием языков и литератур),
Переводчик
[21 05 04] Славянская (славянская и белорусская) филология-Филолог,
Преподаватель славянских языков и литератур (с указанием языков и литератур),
Переводчик
[21 05 06] Романо-германская (английская) филология-Филолог,
Преподаватель иностранных языков и литератур (с указанием языков и литературы),
Переводчик
5белорусский (русский) язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияистория Беларуси (ЦТ)
2-й предмет профильного испытанияанглийский язык (ЦТ)
[21 05 06] Романо-германская (немецкая) филология-Филолог,
Преподаватель иностранных языков и литератур (с указанием языков и литературы),
Переводчик
[21 05 06] Романо-германская (французская) филология-Филолог,
Преподаватель иностранных языков и литератур (с указанием языков и литературы),
Переводчик
[21 05 06] Романо-германская (итальянская) филология-Филолог,
Преподаватель иностранных языков и литератур (с указанием языков и литературы),
Переводчик
[21 05 07] Восточная (китайская) филология-Филолог. Преподаватель иностранных языков и литератур (с указанием языков и литературы). Переводчик

Заочная сокращенная

[21 05 01] Белорусская филология (по направлениям)-
[21 05 02] Русская филология (по направлениям)-4белорусский (русский) язык (ЦТ)
1-й предмет профильного испытанияметодика преподавания языка (ЭУО)
2-й предмет профильного испытанияметодика преподавания литературного чтения (ЭУО)

Заочная сокращенная (платная)

[21 05 01] Белорусская филология (по направлениям)-
[21 05 02] Русская филология (по направлениям)-
* ЦТ – централизованное тестирование; ЭУО – экзамен при учреждении образования.

Дополнительная информация

 

 Падрыхтоўка філолагаў вядзецца ў БДУ з 1921 г. – ад першых дзён заснавання ўніверсітэта. Аднак да 1939 г. асобнага філалагічнага факультэта не існавала. Да 1931 г. спецыялістаў па мове і літаратуры рыхтавалі на этнолага-лінгвістычным аддзяленні (пазней перайменавана ў літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне) педагагічнага факультэта.

 З 1931 г. падрыхтоўка філолагаў у БДУ на восем гадоў была спынена. У 1939 г. роля ўніверсітэта ў навукова-педагагічным жыцці краіны была перагледжана. Адраджэнне філалагічнай адукацыі адбывалася на якасна новым узроўні: у газеце «Савецкая Беларусь» ад 21 ліпеня 1939 г. было апублікавана паведамленне аб стварэнні ва ўніверсітэце самастойнага філалагічнага факультэта з двума аддзяленнямі: беларускай мовы і літаратуры, а таксама рускай мовы і літаратуры.

 З пачаткам Вялікай Айчыннай вайны дзейнасць універсітэта часова прыпынілася. Толькі 15 мая 1943 г. Савет Народных Камісараў СССР прыняў пастанову аб аднаўленні работы ўніверсітэта на станцыі Сходня Хімкінскага раёна Маскоўскай вобласці.

 

 Пасля вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў БДУ вярнуўся ў Мінск. Два наступныя дзесяцігоддзі адзначаліся колькасным і якасным развіццём факультэта: адкрываліся новыя аддзяленні, рэарганізоўваліся кафедры. У канцы 1940-х гг. на факультэце былі два аддзяленні:

1) логікі, псіхалогіі і рускай мовы;

2) журналістыкі (факультэт журналістыкі быў створаны ў БДУ ў 1944 г., а з 1946 па 1967 г. ён функцыянаваў як аддзяленне філалагічнага факультэта).

 У 1951 г. пасля чарговай рэарганізацыі ў склад факультэта ўваходзілі чатыры аддзяленні: 1) беларускай мовы і літаратуры;

2) рускай мовы і літаратуры;

3) журналістыкі;

4) логікі і псіхалогіі.

 У чэрвені 1967 г. аддзяленне журналістыкі было рэарганізавана ў самастойны факультэт і на філалагічным факультэце засталіся два аддзяленні:

1) беларускай мовы і літаратуры;

2) рускай мовы і літаратуры.

 

 З 1985 г. на факультэце адбываюцца структурныя змены. Для ўдасканалення навукова-даследчай работы былі створаны дзве навукова-даследчыя лабараторыі (НДЛ): 12 лістапада 1985 г. распачала сваю дзейнасць НДЛ беларускага фальклору і дыялекталогіі;

1 красавіка 1987 г. – НДЛ тэарэтычнай і прыкладной лінгвістыкі.

24 чэрвеня 1988 г. ад кафедры рускай мовы адгалінаваліся дзве новыя: рускай мовы як замежнай і методыкі выкладання беларускай і рускай мовы і літаратуры.

 Новая старонка ў гісторыі факультэта пачынаецца з 1991 г. На першым этапе адбылася даволі істотная рэарганізацыя структуры факультэта:

 − на пачатку 1993/94 нав. г. была ўтворана кафедра славістыкі, кафедра беларускай літаратуры падзелена на кафедры тэорыі і гісторыі літаратуры і беларускай літаратуры ХХ ст.;

 − у 1993 г. адбыўся падзел кафедры беларускай мовы на кафедры сучаснай беларускай мовы і гісторыі беларускай мовы;

 − на пачатку 1994/95 нав. г. кафедра гісторыі і тэорыі літаратуры падзелена на кафедры тэорыі літаратуры і гісторыі беларускай літаратуры;

 − на пачатку 1995/96 нав. г. створана кафедра класічнай філалогіі.

 У 1993 г. на факультэце пачалася падрыхтоўка славістаў.

 

 У 1994 г. упершыню ва ўніверсітэце быў праведзены набор студэнтаў дзённай формы навучання на спецыяльнасць «Класічныя мовы і літаратуры», у 1995 г. – «Беларуская і нямецкая мовы», «Беларуская і французская мовы», «Беларуская і англійская мовы». Аддзяленні беларускай мовы і літаратуры, рускай мовы і літаратуры пачалі сумесную падрыхтоўку па спецыяльнасці «Беларуская і руская мовы і літаратуры».

 Улічваючы актывізацыю рознабаковых адносін паміж Беларуссю і Кітаем, з 2001 г. на філалагічным факультэце пачалася падрыхтоўка кітаістаў.

 З 2002 г. істотна актывізавалася міжнародная дзейнасць, пачалося матэрыяльна-тэхнічнае пераабсталяванне факультэта. Умацаваліся сувязі з пасольствамі тых дзяржаў, мовы якіх вывучаюцца на факультэце.

На сённяшні дзень на факультэце існуюць і вядуць падрыхтоўку студэнтаў наступныя кафедры:

Кафедра «Англійскага мовазнаўства»

Спецыялізацыі:

Мовазнаўства;

Тэорыя і практыка перакладу,

 

Кафедра «Кітайскай філалогіі»

Спецыялізацыі:

Мовазнаўства;

Літаратуразнаўства,

 

Кафедра «Тэорыі літаратуры»

Спецыялізацыі:

Літаратуразнаўства;

Фалькларыстыка,

 

Кафедра «Тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства»

Спецыялізацыі:

Тэорыя мовы;

Славянскія мовы,

 

Кафедра «Сучаснай беларускай мовы»

Спецыялізацыі:

Сучасная беларуская мова;

Беларуская мова як замежная,

 

Кафедра «Славянскіх літаратур»

Спецыялізацыя:

Мастацкі пераклад;

 

Кафедра «Рыторыкі і методыкі выкладання»

Спецыялізацыі:

Рыторыка;

Лінгвадыдактыка,

 

Кафедра «Рускай мовы»

Спецыялізацыя:

Мовазнаўства,

 

Кафедра «Рускай літаратуры»

Спецыялізацыя:

Гісторыя рускай літаратуры,

 

Кафедра «Раманскага мовазнаўства»

Спецыялізацыі:

Лінгвакультуралагічны аспект у выкладанні італьянскай мовы;

Інавацыйныя метады выкладання замежных моў;

Праблемы перакладу мастацкай літаратуры;

Актуальныя праблемы перакладу;

Асаблівасці перакладу юрыдычнай лексікі;

Праблемы перакладу мастацкага і навуковага тексту;

Мова дзелавых зносін;

Тэхніка сінхроннага перакладу,

 

Кафедра «Прыкладной лінгвістыкі»

Спецыялізацыі:

Русская мова як замежная;

Камп'ютарная лінгвістыка,

 

Кафедра «Нямецкага мовазнаўства»

Спецыялізацыі:

Мовазнаўства;

Тэорыя і практыка перакладу,

 

Кафедра «Класічнай філалогіі»

Спецыялізацыя:

Мовазнаўства;

Літаратуразнаўства;

Кампутарная лінгвістыка;

Тэорыя і практыка перакладу,

 

Кафедра «Замежнай літаратуры»

Спецыялізацыі:

Англійская мова і літаратура;

Французская мова і літаратура;

Нямецкая мова і літаратура;

Італьянская мова і літаратура,

 

Кафедра «Гісторыі беларускай мовы»

Спецыалізацыі:

Гісторыя беларускай літаратурнай мовы;

Гісторыя беларускага мовазнаўства;

Сучасная беларуская мова,

Кафедра «Гісторыі беларускай літаратуры»

Спецыялізацыя:

Літаратуразнаўства,

 

Кафедра «Беларускай літаратуры і культуры»

Спецыялізацыя:

Літаратуразнаўства;

Фалькларыстыка.

Фотографии